Nabízíme

KONZULTACE

  • Konzultace vašich zahrádek – jedlá, přírodní, permakulturní zahrada, šetrná proměna zahrádky z okrasné na jedlou, celoroční sklizeň…
  • Konzultace vaší zahrady, pozemku či projektu pro certifikaci Ukázkový permakulturní projekt nebo Projekt s permakulturními prvky – certifikát vystavuje spolek Permakultura (CS), jehož jsem členem.

NÁVRH VAŠÍ PERMAKULTURNÍ ZAHRADY

  • Pomohu vám s ujasněním struktury vaší přírodní, jedlé, permakulturní zahrady a s časovým harmonogramem prací. Definujeme spolu zóny, sektory, vstupy, výstupy, plánování v čase, uzavřeme cykly na pozemku tak, aby vaše zahrada a život v ní byly s vašimi požadavky optimálně vyladěny. Podoba zahrady je vždy součtem kvality, možností či charakteru místa, majitele/uživatele pozemku a jeho poradce (designéra či zahradního architekta).
  • Vypracuji studii a kalkulaci vaší komunitní zahrady nebo školní zahrady.
  • Portfolio realizovaných prací.

EXKURZE

  • Kopřiva & Kopřiva – Ukázkový permakulturní projekt a Ukázková přírodní zahrada
    (náš dům a zahrada) v Praze-Uhříněvsi

 

Absolvované vzdělání

Alena Kopřiva Chadová

2022 Čestné členství ve spolku Permakultura (CS). Tutor v Akademii permakultury.
2020 DAPD – Diplom aplikovaného permakulurního designu, Permakultura (CS), portfolio
2020 Nenásilná komunikace, Praha (Helena Kurzweilová)
2019 Pozoruj a jednej – školení pro pedagogy a lektory, projekt iniciativy Children in Permaculture
2018 Certifikace Projekt s permakulturními prvky (Bohumila zahrada)
2018 Dragon Dreaming, Veselice, Permafarma Jagava (Ulrike Reimann)
2018 Kurz pokročilého permakulturního designu (Denisa Tomášková)
2017 Sociocracy, Praha (Rakesh „Rootsman Rak“ Bhambri)
2016 Teachers Training of Permaculture, Praha (George Sobol)
2016 Zakládáme potravinovou komunitu (Jan Valeška)
2015 Certifikace Ukázková přírodní zahrada (vlastní zahrada v Uhříněvsi)
2014 Certifikace Ukázkový permakulturní projekt (vlastní dům a zahrada v Uhříněvsi)
2014 Úplný kurz permakulturního designu (Alena a Milan Suchánkovi)
2014 Aplikace permakultury na vlastní život (Jan Froněk, Eva Hauserová)
2014 Semínkový kurz (Marek Kvapil)
2013 Design permakulturní zahrady (Marek Kvapil)
2007 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, MgA.