Realizace

Návrh permakulturní zahrady
K novostavbě, 2018

Klient zakoupil pozemek o rozloze cca 4.500 m2 (4 sousedící parcely) s plánem postavit zde střídmý rodinný dům a vybudovat samozásobitelskou zahradu (zelenina, ovocné stromy, ovce, drůbež). Během příprav projektu RD jsme zároveň řešili i podobu zahrady a propojení s domem. Jako částečný zdroj příjmu a možnost zázemí pro návštěvy přátel jsme do plánu zahrnuli i dvě zahradní chatky v odlehlé části pozemku.
Na podzim téhož roku byl již podle plánu vysazen ovocný sad. Po dokončení domu, který bude stát na první parcele, dokončíme i podobu zahrady v jeho okolí.

 

Studie k vybudování výukové zahrady
u ZŠ Kolovraty a ke stavbě jurty, 2017

Pro ZŠ Kolovraty jsem vypracovala studii k úpravě části školního pozemku, kde plánují vybudovat venkovní multimediální učebnu vhodnou pro celoroční využití (jurtu) a výukovou zahradu pro žáky.
Projekt koresponduje s celkovou koncepcí školy v oblasti ekologické výchovy a napomáhá při výuce přírodovědy, prvouky, komunikačních dovedností, pracovních činností a školní družiny. Studie byla součástí žádosti o dotaci.

 

Návrh permakulturní zahrady
K novostavbě, 2016

Klient se chystal stavit rodinný dům a chtěl mít představu o tom, jak by mohla vypadat zahrada – aby bylo jasné propojení domu se zahradou, kam případně skládat materiál apod. Měl už zpracovaný projekt domu.
Požadavky klienta: koncept zahrady spíše typu „jedlého lesa“, jednu z parcel ponechat volnější, záhonů nemnoho, ohniště, místo pro skleník.

 

Návrh komunitní zahrady
v Praze-Kolovratech, 2016

Na podzim r. 2015 jsme si pro účely komunitní zahrady pronajali nevyužívaný soukromý pozemek. V týmu jsme pak řešili vše další – vizi, návrh, sloučení s právě vznikajícím vzdělávacím spolkem (podobné cíle i personální obsazení), realizaci…
Jedna z rodin se rozhodla zakoupit jurtu a od září 2016 zde funguje Lesní klub sOOvička. Kromě zahradnických brigád probíhají na komunitní zahradě různé vzdělávací a společenské akce, například pravidelná setkávání rodin s dětmi, besedy, kurzy, ženské kruhy či každoročně Víkend otevřených zahrad. Část pozemku (předzahrádka) je přístupná veřejnosti.

 

Naše zahrada v Uhříněvsi, od 2002

Charakter zahrady: rodinná jedlá permakulturní zahrada dávající úrodu po celý rok.
Staré a raritní odrůdy ovocných dřevin, uchovávání starých odrůd plodin.
Podrobněji se o zahradě rozepisuji zde.